موسیقی متن فیلم ماندگار «پیانیست» همراه با صحنه هایی از فیلم آخرین خبر/ موسیقی متن فیلم «پیانیست» اثر رومن پولانسکی به همراه سکانسهایی برگزیده از این فیلم ماندگار با

1401\10\24 19:41:41


موسیقی متن فیلم ماندگار «پیانیست» همراه با صحنه هایی از فیلم

آخرین خبر/ موسیقی متن فیلم «پیانیست» اثر رومن پولانسکی به همراه سکانسهایی برگزیده از این فیلم ماندگار با بازی "آدرین برودی "برندهٔ جایزهٔ اسکار نقش اول مرد فیلم. .

موسیقی متن فیلم «پیانیست» اثر رومن پولانسکی به همراه سکانسهایی برگزیده از این فیلم ماندگار با بازی "آدرین برودی "برندهٔ جایزهٔ اسکار نقش اول مرد فیلم... فیلم پیانیست برمبنای داستان زندگی نوازندهٔ لهستانی، اشپیلمان از قلم خودش است که در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال لهستان توسط آلمان آثار شوپن را در ایستگاه رادیویی ورشو می‌نواخت.


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ موسیقی متن فیلم «پیانیست» اثر رومن پولانسکی به همراه سکانسهایی برگزیده از این فیلم ماندگار با بازی "آدرین برودی "برندهٔ جایزهٔ اسکار نقش اول مرد فیلم. .


برق و روشنایی لاله زار