آخرین خبر/  اسماعیلی، وزیر ارشاد: جشنواره را خانه همه هنرمندان میدانیم. ما آماده شنیدن حرف‌های آن‌ها هستیم/ خانواده سینما دو قطبی شدنی نیست؛ ما با دو شرط اعتقاد به

1401\11\19 04:25:22


وزیر ارشاد: خانواده سینما دو قطبی شدنی نیست

آخرین خبر/  اسماعیلی، وزیر ارشاد: جشنواره را خانه همه هنرمندان میدانیم. ما آماده شنیدن حرف‌های آن‌ها هستیم/ خانواده سینما دو قطبی شدنی نیست؛ ما با دو شرط اعتقاد به نظام و اعتقاد به قانون در خدمت همه هنرمندان هستیم.

 اسماعیلی، وزیر ارشاد: جشنواره را خانه همه هنرمندان میدانیم.

ما آماده شنیدن حرف‌های آن‌ها هستیم/ خانواده سینما دو قطبی شدنی نیست؛ ما با دو شرط اعتقاد به نظام و اعتقاد به قانون در خدمت همه هنرمندان هستیم.. .


بازنشر از : آخرین خبر


قفسه فلزی - قفسه انبار