1401\06\23 13:57:08


چهره ها. زنان قاجاری در یک قاب

آخرین خبر/ سمیرا حسن پور با انتشار این عکس نوشت: «جیران» رفع توقیف شدبا دستور مقام قضایی، سریال جیران رفع توقیف شد. بنابر دستور بازپرس محترم شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع توقیف سریال «جیران» صادر شد.

سمیرا حسن پور با انتشار این عکس نوشت: «جیران» رفع توقیف شدبا دستور مقام قضایی، سریال جیران رفع توقیف شد.بنابر دستور بازپرس محترم شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع توقیف سریال «جیران» صادر شد.هر دو نظریه هیات های کارشناسان رسمی سه نفره و پنج نفره بر حقانیت جیران تأکید کردند، و با قاطعیت آرا به نفع جیران رای دادند.مخاطبان سریال حسن فتحی می ‌توانند پس از ۵۶ روز توقیف، قسمت ۲۴ و ۲۵ این سریال را جمعه‌ ۲۵ شهریور تماشا کنند.فیلیمو و عوامل سریال «جیران»، با همه وجودشان قدردان متانت و صبر مخاطبان هستند.متن دستور مقام قضایی به پیوست می باشد. 
بازنشر از : آخرین خبر