1402\09\30 18:44:27


گی‌یرمودل‌تورو فیلمنامه‌نویسی بردلی کوپر را ستود خیلی باهوش است

خبرآنلاین/ گی‌یرمو دل تورو که نویسنده بیشتر فیلمنامه‌های خودش است و آثاری چون «کوچه کابوس»، «شکل آب» و «هزاتوی پن» را در کارنامه دارد، به تجلیل فیلمنامه‌نویسی بردلی کوپر برای فیلم «مایسترو» پرداخت. .

گی‌یرمو دل تورو که نویسنده بیشتر فیلمنامه‌های خودش است و آثاری چون «کوچه کابوس»، «شکل آب» و «هزاتوی پن» را در کارنامه دارد، به تجلیل فیلمنامه‌نویسی بردلی کوپر برای فیلم «مایسترو» پرداخت..

.


بازنشر از : آخرین خبر