ورزش 3/ پیروز قربانی حاضر به ادامه همکاری با شهرداری آستارا برای ادامه فصل نیست و قرارداد خود را فسخ کرد. شهرداری آستارا دو هفته اخیر را با شکست پشت سر گذاشته و یکی از تیم‌ها

1401\11\19 07:48:34


این مربی معروف شغل لیگ یکی‌اش را ول می‌کند!

ورزش 3/ پیروز قربانی حاضر به ادامه همکاری با شهرداری آستارا برای ادامه فصل نیست و قرارداد خود را فسخ کرد. شهرداری آستارا دو هفته اخیر را با شکست پشت سر گذاشته و یکی از تیم‌های نیمه دوم جدول محسوب می‌شود که کار سختی برای ادامه فصل در لیگ یک دارد.

پیروز قربانی حاضر به ادامه همکاری با شهرداری آستارا برای ادامه فصل نیست و قرارداد خود را فسخ کرد.شهرداری آستارا دو هفته اخیر را با شکست پشت سر گذاشته و یکی از تیم‌های نیمه دوم جدول محسوب می‌شود که کار سختی برای ادامه فصل در لیگ یک دارد.پیروز قربانی، سرمربی شهرداری آستارا به دلیل مشکلات بی‌شمار و خلف وعده‌های مسئولین این تیم برای حل شدن این مشکلات حاضر به ادامه همکاری با آستارایی‌ها نیست و به صورت یک‌طرفه قرارداد خود را فسخ کرد.شهرداری آستارا با ۱۹ امتیاز از ۲۱ هفته گذشته در رده چهاردهم جدول رده‌بندی قرار گرفته است و حالا مدیران این تیم باید به فکر انتخاب سرمربی جدید هم باشند..

.


بازنشر از : آخرین خبر


قفسه فلزی - قفسه انبار