1401\11\01 21:10:05


ای کاش می‌شد هر 2 غول ایرانی در المپیک باشند

طرفداری/ کشتی آزاد ایران دو ستاره در وزن 125 کیلوگرم داردامیررضا معصومی 18 ساله، پسر طلایی فردین معصومی بعد از قهرمانی در مسابقات رده پایه های جهان در رشته کشتی آزاد، در مسابقات قهرمانی کشوری هم عنوان قهرمانی را به دست آورد. کشورمان با دارا بودن یک قهرمان

طرفداری/ کشتی آزاد ایران دو ستاره در وزن 125 کیلوگرم داردامیررضا معصومی 18 ساله، پسر طلایی فردین معصومی بعد از قهرمانی در مسابقات رده پایه های جهان در رشته کشتی آزاد، در مسابقات قهرمانی کشوری هم عنوان قهرمانی را به دست آورد.کشورمان با دارا بودن یک قهرمان بزرگ و طلایی دیگر به نام امیرحسین زارع امروز 2 قهرمان درجه اول در سطح جهان در وزن 125 کیلوگرم دارد.بی تردید این 2 نفر نیمی از قدرن سنگین وزن کشتی آزاد جهان هستند و تنها کسانی که قادر هستند با این 2 ستاره جوان کشورمان برابری کنند، پتریاشویلی گرجستانی و طاها آکگل ترک هستند.امیرحسین زارع در مسابقات جهانی 2021 توانست با برد برابر پتریاشویلی و آکگل عنوان قهرمانی را در مسابقات جهانی به خود اختصاص دهد.حالا کشورمان 2 قهرمان در این وزن دارد که هر کدام به مسابقات جهانی یا المپیک در 2 سال آینده بروند بی تردید صاحب مدال خواهند شد، نکته اینجاست که امروز هر 2 ستاره می توانند حتی خود را مدعی کسب عنوان قهرمانی جهان بدانند..

.


بازنشر از : آخرین خبر