1402\05\23 21:31:15


تغییر محل تمرین ذوب‌آهن در آستانه دربی اصفهان

تسنیم/مجموعه ورزشی ملت که کمپ اختصاصی ذوب‌آهن محسوب می‌شود، در چند هفته گذشته در دست بهسازی بود که با رسیدن به شرایط مطلوب، آماده تمرینات سبزپوشان شد. هوا دهی، مسطح سازی، کود دهی و تغذیه از جمله عملیات صورت گرفته بر روی زمین چمن شادروان اصغر فروتن این مجموعه ورزشی بود.

مجموعه ورزشی ملت که کمپ اختصاصی ذوب‌آهن محسوب می‌شود، در چند هفته گذشته در دست بهسازی بود که با رسیدن به شرایط مطلوب، آماده تمرینات سبزپوشان شد.هوا دهی، مسطح سازی، کود دهی و تغذیه از جمله عملیات صورت گرفته بر روی زمین چمن شادروان اصغر فروتن این مجموعه ورزشی بود.تیم فوتبال ذوب‌آهن از ساعت 21:00  روز چهارشنبه 25 مردادماه در شهرآورد اصفهان میزبان سپاهان خواهد بود..

.


بازنشر از : آخرین خبر