فارس/ مسابقه دو تیم هوادار تهران و تراکتور تبریز از هفته نوزدهم لیگ برتر بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. سازمان لیگ از برگزاری یک مسابقه لیگ برتر در هفته نوزدهم بدون حضور تماشا

1401\11\19 07:47:16


تکلیف حضور هواداران در بازی تراکتور مشخص شد

فارس/ مسابقه دو تیم هوادار تهران و تراکتور تبریز از هفته نوزدهم لیگ برتر بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. سازمان لیگ از برگزاری یک مسابقه لیگ برتر در هفته نوزدهم بدون حضور تماشاگران خبر داد.

مسابقه دو تیم هوادار تهران و تراکتور تبریز از هفته نوزدهم لیگ برتر بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.سازمان لیگ از برگزاری یک مسابقه لیگ برتر در هفته نوزدهم بدون حضور تماشاگران خبر داد.با توجه به اینکه ورزشگاه پاس قوامین تهران مجهز به‌ سامانه بلیت فروشی الکترونیک نیست، امکان خدمت رسانی به تماشاگران فوتبال را در دیدار فردای دو تیم هوادار تهران و تراکتور تبریز وجود ندارد و این مسابقه بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد..

.


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی بوتان تهران