string(4) "1401"

1401\09\23 21:34:14


جام‌جهانی. تصویری دیدنی روی بدن فوق ستاره برزیل

طرفداری/ ریچارلیسون تتوی بزرگی با تصویر رونالدو نازاریو، نیمار و خودش زد. ریچارلیسون یک تتو بزرگ بر روی بدنش با تصاویری از خودش، نیمار و رونالدو نازاریو زد.

طرفداری/ ریچارلیسون تتوی بزرگی با تصویر رونالدو نازاریو، نیمار و خودش زد. ریچارلیسون یک تتو بزرگ بر روی بدنش با تصاویری از خودش، نیمار و رونالدو نازاریو زد.ریچارلیسون از تتوی بزرگی در پشت خودش در اینستاگرام رونمایی کرد. فقط چند روز پس از باخت در برابر کرواسی. در این تتو تصویری از خودش، نیمار و رونالدو نازاریو اسطوره برزیل دیده می شود. ریچارلیسون امیدوار بود تا بتواند به رویای نیمار برای کسب جام جهانی کمک کند اما تیم ملی برزیل در این راه ناموفق بود و مقابل کرواسی از رقابت ها حذف شد.
بازنشر از : آخرین خبر