1402\10\11 04:13:21


جر و بحث دکلان رایس و گابریل ماگالاش در جریان دیدار فولام و آرسنال

طرفداری/آرسنال در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر مهمان فولام بود و در پایان مقابل رقیب همشهری 2-1 شکست خورد. در اوایل نیمه دوم و پیش از به ثمر رسیدن گل دوم فولام، دکلان رایس و گابریل ماگالاش، دو بازیکن آرسنال برای لحظاتی وارد درگیری لفظی شدند.

طرفداری/آرسنال در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر مهمان فولام بود و در پایان مقابل رقیب همشهری 2-1 شکست خورد.

در اوایل نیمه دوم و پیش از به ثمر رسیدن گل دوم فولام، دکلان رایس و گابریل ماگالاش، دو بازیکن آرسنال برای لحظاتی وارد درگیری لفظی شدند. . .


بازنشر از : آخرین خبر