1402\10\11 13:25:12


حال قیصر فوتبال آلمان وخیم شد

ورزش 3/ بیلد به نقل از برادر فرانتس بکن بائر نوشت که در روزهای اخیر وضعیت جسمانی قیصر بدتر از قبل شده است.  شرایط فرانتس بکن بائر خوب نیست و حال او بدتر از روزهای گذشته شده است.

بیلد به نقل از برادر فرانتس بکن بائر نوشت که در روزهای اخیر وضعیت جسمانی قیصر بدتر از قبل شده است. شرایط فرانتس بکن بائر خوب نیست و حال او بدتر از روزهای گذشته شده است.

این را والتر، برادر او تایید کرد. بیلد امروز نوشت که قیصر در 78 سالگی شرایط جسمی خوبی ندارد و وضعیت او دچار نوسانات شدیدی شده است. در برخی ساعات روز به نظر اوضاع خوب است ولی به یکباره شرایط او وخیم می شود.قیصر مدت هاست که با رسانه ها مصاحبه ای نداشت و ویدیویی جدید نیز از او منتشر نشده است.

آخرین بار قبل از جام جهانی 2022 بود که او مصاحبه ای انجام داد و تایید کرد بینایی چشم راستش را از دست داده و مشکل قلبی نیز دارد.والتر در مورد آخرین وضعیت قیصر گفت: «اگر بگویم حال برادرم بهتر شده، به شما دروغ گفته ام. نمی خواهم دروغ بگویم. شرایط او خوب نیست و این یک واقعیت تلخ است.برادر فرانتس بکن بائر چند روز پیش نیز تایید کرده بود که شرایط خوب پیش نمی رود ولی حالا وضعیت او بدتر از همیشه شده است..

.


بازنشر از : آخرین خبر