1401\06\16 19:32:06


حسن روشن، فدراسیون فوتبال را آتش خواهد زد؟!

آخرین خبر/ حسن روشن در گفتگوی اخیر خود شدیدا از بازگشت کارلوس کی‌روش به تیم ملی انتقاد کرد و مدعی شد در صورت حضور او فدراسیون فوتبال را آتش خواهد زد. در حال حاضر تمامی اخبار از بازگشت کی‌روش به ایران حمایت دارند و مدیر رسانه‌ای تیم ملی هم ا

حسن روشن در گفتگوی اخیر خود شدیدا از بازگشت کارلوس کی‌روش به تیم ملی انتقاد کرد و مدعی شد در صورت حضور او فدراسیون فوتبال را آتش خواهد زد.در حال حاضر تمامی اخبار از بازگشت کی‌روش به ایران حمایت دارند و مدیر رسانه‌ای تیم ملی هم این قضیه را تایید کرده است.باید دید حسن روشن چه واکشی به بازگشت کی‌روش نشان خواهد داد.
بازنشر از : آخرین خبر