طرفداری/ روح هادی نوروزی همچنان کنار تیم پرسپولیس حضور داردگلی که امید عالیشاه برای پرسپولیس مقابل تیم ذوب آهن اصفهان زد، شباهت زیادی به گلی دارد که او هشت سال قبل برابر تیم استقل

1401\11\01 21:10:10


روحی که کنار پرسپولیس است

طرفداری/ روح هادی نوروزی همچنان کنار تیم پرسپولیس حضور داردگلی که امید عالیشاه برای پرسپولیس مقابل تیم ذوب آهن اصفهان زد، شباهت زیادی به گلی دارد که او هشت سال قبل برابر تیم استقلال زد، گلی که روی سانتر هادی نوروزی به ثمر رسید. با این گل خاطره مردی برای پ

طرفداری/ روح هادی نوروزی همچنان کنار تیم پرسپولیس حضور داردگلی که امید عالیشاه برای پرسپولیس مقابل تیم ذوب آهن اصفهان زد، شباهت زیادی به گلی دارد که او هشت سال قبل برابر تیم استقلال زد، گلی که روی سانتر هادی نوروزی به ثمر رسید.با این گل خاطره مردی برای پرسپولیس زنده شد که بعد از درگذشتش پرسپولیس به دوران اوج و قدرتنمایی خود برگشت.

انگار روحی بر پرسپولیس بعد از آن مرگ ناگهان حاکم شد که روح برتری جویی و قدرتنمایی بود، انگار این روح، روح هادی نوروزی بود.پرسپولیس در حالی هشتمین لیگ بعد از مرگ نوروزی را سپری می کند که در تمام سالهای بعد از مرگ او به میانگین امتیاز قهرمانی در مسابقات لیگ کشور رسیده است.پرسپولیس در 21 هفته لیگ بعد از مرگ نوروزی 45 امتیاز گرفت، سال بعد در 30 بازی لیگ شانزدهم 66 امتیاز و سال بعد، 64 امتیاز برای سرخ ها ثبت شد، پرسپولیس در لیگ هجدهم 61، در لیگ نوزدهم و بیستم 67 امتیاز و در لیگ بیست و یک، 64 امتیاز گرفت. در این سالها و بعد از مرگ هادی نوروزی فقید پرسپولیس 35 امتیاز بالاتر از معیار قهرمانی گرفته است.

(امسال هم پرسپولیس در 16 بازی 35 امتیاز گرفته که از معیار قهرمانی یعنی 2 امتیاز به ازای هر بازی، سه امتیاز بیشتر است)روح هادی نوروزی 88 ماه است که با تمام وجود در خدمت تیم فوتبال پرسپولیس قرار دارد.


بازنشر از : آخرین خبر

طرفداری/ روح هادی نوروزی همچنان کنار تیم پرسپولیس حضور داردگلی که امید عالیشاه برای پرسپولیس مقابل تیم ذوب آهن اصفهان زد، شباهت زیادی به گلی دارد که او هشت سال قبل برابر تیم استقلال زد، گلی که روی سانتر هادی نوروزی به ثمر رسید. با این گل خاطره مردی برای پ


قفسه فلزی - قفسه انبار