1401\06\23 13:54:35


سرمربی تیم لیگ برتری جدا شد

فارس/ رضا پرکاس سرمربی تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان از این تیم جدا شد. رضا پرکاس سرمربی تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان پس از توافق با اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان از این تیم جدا شد.

رضا پرکاس سرمربی تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان از این تیم جدا شد.رضا پرکاس سرمربی تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان پس از توافق با اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان از این تیم جدا شد.از گزینه هایی چون عبدالله ویسی، علیرضا منصوریان و رضا عنایتی به عنوان جانشین پرکاس یاد می‌شود.
بازنشر از : آخرین خبر