شوخی میرشاد ماجدی با احمدرضا براتی سوتفاهم درست کرد! طرفداری/ در حاشیه مراسم اختتامیه سمینار دانش افزایی داوران لیگ برتری، شوخی دو عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال تولید سوتفاهم کرد

1401\10\24 22:36:40


شوخی میرشاد ماجدی با احمدرضا براتی سوتفاهم درست کرد!

طرفداری/ در حاشیه مراسم اختتامیه سمینار دانش افزایی داوران لیگ برتری، شوخی دو عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال تولید سوتفاهم کرددوره فشرده دانش افزایی داوران لیگ برتری که روز گذشته در تهران آغاز شده بود، امروز به پایان رسید. امروز در حاشیه مراسم اختتامیه دو

طرفداری/ در حاشیه مراسم اختتامیه سمینار دانش افزایی داوران لیگ برتری، شوخی دو عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال تولید سوتفاهم کرددوره فشرده دانش افزایی داوران لیگ برتری که روز گذشته در تهران آغاز شده بود، امروز به پایان رسید.امروز در حاشیه مراسم اختتامیه دوره فشرده دانش افزایی داوران لیگ برتری شوخی میرشاد ماجدی و احمدرضا براتی باعث شد یکی از خبرگزاری ها مدعی شود این دو عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال که با هم قهر بودند، با پادرمیانی مهدی تاج با یکدیگر آشتی کرده اند!به گفته گزارشگر رسانه طرفداری که در این مراسم حضور داشت، احمدرضا براتی طبق عادت دوران کرونا که آدم ها به جای دست دادن با یکدیگر مشت های خود را به هم می کوبند، مشت خودش را به سمت میرشاد ماجدی گرفت و ماجدی هم با خنده به او گفت دست دادن کرونایی را تمام کند و با او دست بدهد. این شوخی اما در یک از خبرگزاری ها اینگونه تعبیر شد که دو عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال با هم قهر بودند و امروز با هم آشتی کردند!البته سال گذشته در جلسه هیات رییسه فدراسیون فوتبال در مشهد اختلافی بین میرشاد ماجدی و احمدرضا براتی ایجاد شده بود اما آن موضوع، به هیچ وجه قهر طرفین را در پی نداشت و فردای همان جلسه، رابطه این دو عضو هیات رییسه به حالت عادی برگشت.

احمدرضا براتی و میرشاد ماجدی قبل از عضویت در هیات رییسه فدراسیون فوتبال نیز رابطه خوبی با یکدیگر داشتند. 


بازنشر از : آخرین خبر

طرفداری/ در حاشیه مراسم اختتامیه سمینار دانش افزایی داوران لیگ برتری، شوخی دو عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال تولید سوتفاهم کرددوره فشرده دانش افزایی داوران لیگ برتری که روز گذشته در تهران آغاز شده بود، امروز به پایان رسید. امروز در حاشیه مراسم اختتامیه دو