شوماخر: مرسدس از داشتن مایک خوشحال است تسنیم/ رالف شوماخر راننده پیشین فرمول یک نظر خود را در مورد انتقال برادرزاده‌اش به مرسدس به اشتراک گذاشت. مایک شوماخر فرزند میشائیل شوم

1401\09\30 17:11:42


شوماخر: مرسدس از داشتن مایک خوشحال است

تسنیم/ رالف شوماخر راننده پیشین فرمول یک نظر خود را در مورد انتقال برادرزاده‌اش به مرسدس به اشتراک گذاشت. مایک شوماخر فرزند میشائیل شوماخر قهرمان هفت دوره فرمول یک هفته جاری پس از جدایی رسمی‌اش از فراری ایتالیا و دو فصل مسابقه قرضی برای هاس آمری

رالف شوماخر راننده پیشین فرمول یک نظر خود را در مورد انتقال برادرزاده‌اش به مرسدس به اشتراک گذاشت.مایک شوماخر فرزند میشائیل شوماخر قهرمان هفت دوره فرمول یک هفته جاری پس از جدایی رسمی‌اش از فراری ایتالیا و دو فصل مسابقه قرضی برای هاس آمریکا به عنوان راننده ذخیره تیم مرسدس آلمان استخدام شد.رالف شوماخر درباره انتقال برادرزاده‌اش به مرسدس گفت: من فکر می‌کنم این یک انتقال بُرد - بُرد برای هر دو طرف است.

ابتدا تیم در صورتی که در کوتاه‌مدت نیاز به جایگزینی داشته باشد، یک راننده عالی خواهد داشت.

در صورتی که یکی از رانندگان مرسدس به دلایلی نتواند ماشین را هدایت کند مایک در دسترس است، البته مایک در تیمی قرار گرفت که در آن می‌تواند به دلیل ساختار عالی‌اش چیزهای زیادی یاد بگیرد.این راننده پیشین فرمول یک در ادامه اظهار داشت: به نظر من این یک فرصت عالی است.

حالا مایک یک تیم باتجربه دارد، با دو راننده باتجربه.

خوب، علاوه بر این، خود تیم خوشحال است که مایک با آنها خواهد بود.


بازنشر از : آخرین خبر

تسنیم/ رالف شوماخر راننده پیشین فرمول یک نظر خود را در مورد انتقال برادرزاده‌اش به مرسدس به اشتراک گذاشت. مایک شوماخر فرزند میشائیل شوماخر قهرمان هفت دوره فرمول یک هفته جاری پس از جدایی رسمی‌اش از فراری ایتالیا و دو فصل مسابقه قرضی برای هاس آمری


قفسه فلزی - قفسه انبار