1401\06\30 23:43:57


عذرخواهی مجری مشهور از مگوایر

طرفداری/ پل مرسون اعتراف کرده است در مورد مگوایر زیاده روی کرده استپل مرسون اعتراف می کند که در انتقاد بدنام خود از هری مگوایر در سال 2019 بسیار زیاده روی کرده است. پل مرسون مجری مشهور اسکای و بازیکن فوتبال سابق انگلیسی به خاطر سخنان آتشین در مورد مگوایر

طرفداری/ پل مرسون اعتراف کرده است در مورد مگوایر زیاده روی کرده استپل مرسون اعتراف می کند که در انتقاد بدنام خود از هری مگوایر در سال 2019 بسیار زیاده روی کرده است.پل مرسون مجری مشهور اسکای و بازیکن فوتبال سابق انگلیسی به خاطر سخنان آتشین در مورد مگوایر عذرخواهی کرد. او که ارزیابی کوبنده ای در سال 2019 از انتقال این بازیکن به منچستریونایتد ارائه کرده بود، می گوید با مدافع تماس گرفته تا عذرخواهی کند.سه سال بعد از زمانی که مرسون در اسکای اسپورت از انتقال 80 میلیون پوندی مگوایر به منچستریونایتد انتقاد کرد، این کارشناس و فوتبالیست سابق فاش کرد که زیاده روی کرده است و پس از این واقعیت از مگوایر عذرخواهی کرده است.در یک مصاحبه اختصاصی با تلگراف، مرسون گفت:این فقط نظر من بود. من با برندان راجرز تماس گرفتم و گفتم، "می‌توانی شماره هری مگوایر را به من بدهی؟" من با خودم احساس راحتی نمی کردم.باید به او زنگ می زدم و می گفتم: "من با 80 میلیون پوند موافق نیستم، اما نباید این را می گفتم که این انتقال حال به هم زن و مضحک است. متاسفم." کمی زیاده روی کردم.مرسون برای ارزیابی کوبنده از این انتقال در فضای مجازی منتشر شد و آن را یک حرکت "مضحک" خواند. او مدعی شد تنها دلیلی که مگوایر هنگام بازی برای انگلیس خوب به نظر می رسد این است که توسط سه مدافع میانی دیگر محافظت می شود.
بازنشر از : آخرین خبر