1402\09\30 15:22:28


فرمت سوپرلیگ جدید مشخص شد!

ورزش 3/بعد از پیروزی سوپرلیگ در دادگاه عالی اروپا، برنامه اولیه این لیگ برای برگزاری منتشر شده است. بعد از مطرح شدن ایده سوپرلیگ که به رهبری رئال مادرید و بارسلونا اتفاق افتاد، لیگ‌های داخلی و یوفا تلاش کردند تا با تهدید تیم‌ها به جریمه و محرومیت، آنها را از پیوستن به این لیگ منصرف کنند که با شکایت رئال مادرید و بارسلونا قضاوت این پرونده به دیوان عالی اروپا رفت و امروز رای رسمی این دادگاه این بود که یوفا نمی‌تواند هیچ تیمی را از شرکت در مسابقاتی دیگر محروم کند.

بعد از پیروزی سوپرلیگ در دادگاه عالی اروپا، برنامه اولیه این لیگ برای برگزاری منتشر شده است.بعد از مطرح شدن ایده سوپرلیگ که به رهبری رئال مادرید و بارسلونا اتفاق افتاد، لیگ‌های داخلی و یوفا تلاش کردند تا با تهدید تیم‌ها به جریمه و محرومیت، آنها را از پیوستن به این لیگ منصرف کنند که با شکایت رئال مادرید و بارسلونا قضاوت این پرونده به دیوان عالی اروپا رفت و امروز رای رسمی این دادگاه این بود که یوفا نمی‌تواند هیچ تیمی را از شرکت در مسابقاتی دیگر محروم کند.

اتفاقی که می‌تواند آینده فوتبال را تغییر دهد.حالا باشگاه‌ها بدون ترس از محرومیت و جریمه می‌توانند در مورد پیوستن به این لیگ تصمیم‌گیری کنند. در ساعاتی بعد از پیروزی سوپرلیگ در دادگاه و با قوت گرفتن احتمال تشکیل این لیگ در اروپا، خبرهایی در مورد فرمت و نحوه برگزاری این لیگ منتشر شده است. مطابق خبرهای اولیه قرار است این لیگ دو سطح داشته باشد و بین 60 تا 80 تیم در آن به رقابت بپردازند و هر تیم در هر فصل حداقل 14 مسابقه برگزار کند.

حضور دائمی در این لیگ وجود ندارد و تیم‌ها بنا به عملکردشان می‌توانند به دسته‌های دیگر بروند و قرار است امکان شرکت دیگر تیم‌ها از قاره‌های دیگر هم فراهم شود.نکته مهم دیگر درباره این لیگ ادعای حق پخش رایگان و درآمد بسیار بالای باشگاه‌ها از اسپانسرهاست. طبق تخمین‌های اولیه در صورت تحقق این طرح، باشگاه‌ها می‌تواند در حدود یک میلیارد یورو درآمد کسب کنند.. .


بازنشر از : آخرین خبر