قوانین جدید فیفا برای زنان باردارِ فوتبالیست فدراسیون جهانی فوتبال با نگاه حمایتی از فوتبال زنان قوانین جدیدی را در مورد بازیکنان باردار به تصویب رسانده که اجرای آن از اول جولای،

1401\09\30 19:32:09


قوانین جدید فیفا برای زنان باردارِ فوتبالیست

فدراسیون جهانی فوتبال با نگاه حمایتی از فوتبال زنان قوانین جدیدی را در مورد بازیکنان باردار به تصویب رسانده که اجرای آن از اول جولای، ۱۰ تیر برای تمام فدراسیون‌ها الزامی شده و باید در مقررات داخلی آن‌ها قرار بگیرد.

این قوانین در راستای حمایت از حقوق بازیکنانی است که به دلیل بارداری و زایمان باید از زمین مسابقه دور باشند و برای آن‌ها پنج حق در نظر می‌گیرد؛ حق بارداری بدون نگرانی مالی، حق ادامه بازی (در صورت سالم بودن) و تصمیم‌گیری برای ادامه ندادن بازی (حتی اگر سالم باشد)، حق مرخصی زایمان با حقوق، حق بازگشت فوری به بازی پس از مرخصی زایمان (بازیکن سالم است)، حق تغذیه نوزادان‌شان در ساعات کار در یک مکان مناسب.

مطابق با این قوانین باشگاه‌های ورزشی باید به بازیکنان خود که باردار هستند، ۱۴ هفته مرخصی زایمان بدهند و حداقل دو سوم حقوق اصلی آن‌ها را پرداخت کنند.

ضمن این که فسخ قرارداد بازیکن به علت بارداری غیرموجه است.

از طرفی دیگر تیم‌ها نیز حق دارند خارج از پنجره نقل و انتقالاتی بازیکنی را جذب و جایگزین بازیکنی کنند که مرخصی زایمان گرفته است.

هم‌چنین آن‌ها می‌توانند خارج از پنجره نقل و انتقالات و بعد از طی دوره مرخصی زایمان با بازیکن قرارداد امضا کنند.

این قوانین به زنان فرصت می‌دهد تا بدون نگرانی از آینده ورزشی خود، مادر شوند.

در صورتی که باشگاه‌ها این قوانین را نقض کنند، بازیکنان می‌توانند با اطلاع به مراجع رسمی فوتبالی حقوق خود را پیگیری کنند.  


بازنشر از : منبع: ايسنا

فدراسیون جهانی فوتبال با نگاه حمایتی از فوتبال زنان قوانین جدیدی را در مورد بازیکنان باردار به تصویب رسانده که اجرای آن از اول جولای، ۱۰ تیر برای تمام فدراسیون‌ها الزامی شده و باید در مقررات داخلی آن‌ها قرار بگیرد.


تولید کارتن و سفارش کارتن