1402\09\30 15:22:37


محکومیت 1.6 میلیاردی تراکتور و 4.8 میلیاردی فولاد خوزستان

فارس/کمیته وضعیت فدراسیون بازیکنان آرای خود را درمورد چند پرونده صادر کرد. با توجه به شکایت پیمان شیرزادی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 326 میلیون و 350 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 50 میلیون و 600 هزار و 252 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

کمیته وضعیت فدراسیون بازیکنان آرای خود را درمورد چند پرونده صادر کرد.با توجه به شکایت پیمان شیرزادی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 326 میلیون و 350 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 50 میلیون و 600 هزار و 252 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 173 میلیون و 65 هزار ریال قرار رد صادر کرد.* در پی شکایت حجت حق وردی از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت 16 میلیارد و 448 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 358 میلیون و 566 هزار و 400 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 822 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.* در پرونده شکایت فرشید اسماعیلی از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 48 میلیارد و 937 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و 866 میلیون و 946 هزار و 550 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 6 میلیارد و 500 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.* با توجه به شکایت حسن داداشی از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ 900 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 34 میلیون و 335 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد..

.


بازنشر از : آخرین خبر