1402\05\23 21:31:08


نیکولو زانیولو در آستانه انتقال به استون ویلا

طرفداری/استون ویلا به توافق با گالاتاسارای برای جذب نیکولو زانیولو بسیار نزدیک است. انتظار می رود توافق نهایی بر سر انتقالی قرضی با مبلغ 4 میلیون یورو با بند خرید 27 میلیون یورویی (با احتساب پاداش) به زودی حاصل شود.

طرفداری/استون ویلا به توافق با گالاتاسارای برای جذب نیکولو زانیولو بسیار نزدیک است.

انتظار می رود توافق نهایی بر سر انتقالی قرضی با مبلغ 4 میلیون یورو با بند خرید 27 میلیون یورویی (با احتساب پاداش) به زودی حاصل شود. گفتنی است 20 درصد از رقم فروش این بازیکن 24 ساله سهم رم می شود. . .


بازنشر از : آخرین خبر