1402\09\30 22:13:14


ویدیو رسمی سوپرلیگ از فرمت مسابقات

ورزش 3/مسابقات مانند حال حاضر رقابت‌های اروپایی در 3 سطح برگزار می‌شود. (لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس)لیگ ستارگان شامل 16 تیم برتر در دو گروه 8 تیمیلیگ طلایی شامل 16 تیم در دو گروه 8 تیمیلیگ‌ آبی 32 تیم شامل 4 گروه 8 تیمیهر تیم در 7 دیدار میزبان و در 7 دیدار مهمان استتیم‌ها صعود یا سقوط کرده راهی سطح بالاتر یا پایین‌تر می‌شوند و مسابقات پلی‌آف وجود دارد.

مسابقات مانند حال حاضر رقابت‌های اروپایی در 3 سطح برگزار می‌شود.(لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس)لیگ ستارگان شامل 16 تیم برتر در دو گروه 8 تیمیلیگ طلایی شامل 16 تیم در دو گروه 8 تیمیلیگ‌ آبی 32 تیم شامل 4 گروه 8 تیمیهر تیم در 7 دیدار میزبان و در 7 دیدار مهمان استتیم‌ها صعود یا سقوط کرده راهی سطح بالاتر یا پایین‌تر می‌شوند و مسابقات پلی‌آف وجود دارد. بازار همچنین سوپرلیگ در فوتبال زنان هم برگزار می‌شود.  .

.


بازنشر از : آخرین خبر