ورزش 3/ با وجود تنش‌های شدید بین شورای شهر پاریس و باشگاه پاری‌سن‌ژرمن بر سر ورزشگاه پارک دو پرنس گزارش‌های جدید حاکی است اختلاف دو طرف در حال حل شدن است. چند

1401\11\19 07:48:02


پاریسن‌ژرمن در ورزشگاه تاریخی می‌ماند

ورزش 3/ با وجود تنش‌های شدید بین شورای شهر پاریس و باشگاه پاری‌سن‌ژرمن بر سر ورزشگاه پارک دو پرنس گزارش‌های جدید حاکی است اختلاف دو طرف در حال حل شدن است. چند هفته پیش اختلاف شهرداری و شورای شهر پاریس و باشگاه پاری‌سن‌ژرمن به

با وجود تنش‌های شدید بین شورای شهر پاریس و باشگاه پاری‌سن‌ژرمن بر سر ورزشگاه پارک دو پرنس گزارش‌های جدید حاکی است اختلاف دو طرف در حال حل شدن است.چند هفته پیش اختلاف شهرداری و شورای شهر پاریس و باشگاه پاری‌سن‌ژرمن به اوج رسیده بود.

تا جایی که آن هیدالگو، شهردار پایتخت فرانسه، به صراحت اعلام کرد ورزشگاه پارک دو پرنس به پی‌اس‌جی فروخته نخواهد شد. بعد از آن بود که دیالوگ بین دو طرف قطع شد.اما امروز رسانه‌های فرانسوی خبر دادند که امید جدیدی برای حل اختلاف پیدا شده و مدیران پاری‌سن‌ژرمن و شهرداری پاریس توافق کرده‌اند در یک جلسه شرکت کنند و قرارداد جدیدی برای استفاده پی‌اس‌جی از ورزشگاه خانگی‌اش امضا کنند.پاری‌سن‌ژرمن خواهان این است که مالکیت پارک دو پرنس را به عهده بگیرد تا بتواند با سرمایه‌گذاری و شروع عملیات ساخت و ساز هم ظرفیت استادیوم را افزایش دهد و هم پارک دو پرنس را نوسازی کند. اما شهرداری پاریس معتقد بود این ورزشگاه میراثی ملی برای فرانسه و شهروندان پاریسی است و به هیچ نهاد خصوصی‌ای واگذار نخواهد شد.پاری سن ژرمن بعد از تنش‌های هفته‌های گذشته تهدید کرد که پارک دو پرنس را رها کرده و استادیوم جدیدی خواهد خرید یا خواهد ساخت.نشریه اکیپ امروز اعلام کرد دو طرف مذاکرات پشت پرده را آغاز کرده و تصمیم گرفته‌اند به‌زودی در جلسه‌ای رسمی شرکت کنند و اختلاف را رسما برطرف کنند..

.


بازنشر از : آخرین خبر


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران