طرفداری/ در تاریخ لیگ های فوتبال در کشورمان بحث برتری پرسپولیس یا استقلال بسیار زیاد مطرح شده است و ما در طرفداری قصد داریم این موضوع را به تفکیک لیگ های مختلف بررسی کنیمدیروز به

1401\11\19 07:47:17


پرسپولیس 71 امتیاز بالاتر از استقلال

طرفداری/ در تاریخ لیگ های فوتبال در کشورمان بحث برتری پرسپولیس یا استقلال بسیار زیاد مطرح شده است و ما در طرفداری قصد داریم این موضوع را به تفکیک لیگ های مختلف بررسی کنیمدیروز به بررسی لیگ های قبل از انقلاب پرداخته (جدول ادواری | لیگ های قبل از انقلاب و ب

طرفداری/ در تاریخ لیگ های فوتبال در کشورمان بحث برتری پرسپولیس یا استقلال بسیار زیاد مطرح شده است و ما در طرفداری قصد داریم این موضوع را به تفکیک لیگ های مختلف بررسی کنیمدیروز به بررسی لیگ های قبل از انقلاب پرداخته (جدول ادواری | لیگ های قبل از انقلاب و برتری 27 امتیازی پرسپولیس) و امروز لیگ های بعد از انقلاب تا قبل از لیگ برتر حرفه ای را با هم مرور می کنیم.امروز جمع امتیازات پرسپولیس و استقلال را تا قبل از سال 1380 که مسابقات لیگ برتر شروع شد با هم مرور می کنیم.بخش اول: لیگ های قبل از انقلابتعداد ادوار: هشت دورهنتایج پرسپولیس: 164 بازی، 89 برد، 59 مساوی و 16 باخت، 254 گل زده و 91 گل خورده، 327 امتیازنتایج استقلال: 165 بازی، 84 برد، 48 مساوی و 33 باخت، 218 گل زده و 115 گل خورده، 300 امتیازبخش دوم: لیگ های قدس و آزادگانتعداد ادوار: یازده دورهنتایج پرسپولیس: 257 بازی، 140 برد، 84 مساوی، 33 باخت، 430 گل زده و 191 گل خورده، 504 امتیازنتایج استقلال: 250 بازی، 126 برد، 82 مساوی، 42 باخت، 386 گل زده، 210 گل خورده، 460 امتیازمجموع لیگ های ایران قبل از لیگ حرفه اینتایج پرسپولیس: 421 بازی، 229 برد، 143 مساوی، 49 باخت، 684 گل زده، 282 گل خورده،  831 امتیازنتایج استقلال: 415 بازی، 210 برد، 130 مساوی، 75 باخت، 604 گل زده، 325 گل خورده، 760 امتیازدر مجموع همانطور که می خوانید پرسپولیس تا قبل از شروع لیگ برتر حرفه ای، در مجموع لیگ ها 71 امتیاز از استقلال بیشتر گرفته است..

.


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی بوتان تهران