1401\08\30 15:17:07


پوشش لحظه به لحظه بازی آمریکا 1 - 0 ولز

آخرین خبر/ پوشش لحظه به لحظه بازی آمریکا - ولز⌛️ دقیقه 51 | کارت زرد برای تیم ریم بازیکن آمریکا⌛️ شروع نیمه دوم | تعویض برای ولز | کیفر مور به جای دنیل جیمز⌛️ پایان نیمه اول | آمریکا 1 - 0 ولز ⌛️ دقیقه 39 | کارت زرد برای گرت بیل ⌛️ دقیقه 36 | گل

پوشش لحظه به لحظه بازی آمریکا - ولز⌛️ دقیقه 51 | کارت زرد برای تیم ریم بازیکن آمریکا⌛️ شروع نیمه دوم | تعویض برای ولز | کیفر مور به جای دنیل جیمز⌛️ پایان نیمه اول | آمریکا 1 - 0 ولز ⌛️ دقیقه 39 | کارت زرد برای گرت بیل ⌛️ دقیقه 36 | گل اول آمریکا به ولز توسط تیموتی وه آ⌛️ دقیقه 31 | توپ و میدان بیشتر در اختیار بازیکنان آمریکا قرار دارد اما بازی همچنان با نتیجه 0-0 در حال برگزاری است● | تیم ملی ولز مثل بازی های گذشته این تیم باز هم یک عکس تیمی متفاوت به یادگار گذاشت⌛️ دقیقه 12| دومین کارت زرد بازی برای مک کِنی بازیکن تیم ملی آمریکا⌛️ دقیقه 11 | کارت زرد برای دِست بازیکن تیم ملی آمریکا⌛️ دقیقه 9 | دو موقعیت آمریکا با خوش شانسی ولزی‌ها به گل تبدیل نشدتوضیح ویدیو● | هواداران ولز در ورزشگاه احمد بن علی● | هواداران امریکا در ورزشگاه احمد بن علی⌚️ 22:30 : شروع بازی ولز - انگلستان ● | رختکن ولز و آمریکا⌚️ 22:15 | پیش‌بازی اختصاصی از بازی آمریکا - ولز
بازنشر از : آخرین خبر