1401\09\16 19:07:13


کدام بازیکنان استقلال حق جدایی دارند؟

طرفداری/ سرمربی استقلال نگران وضعیت نقل و انتقالاتی این باشگاه استبا تاکید ساپینتو تا شروع فصل نقل و انتقالات هیچ بازیکنی حق ندارد حرف از جدایی بزند. در شرایطی که هنوز زمان زیادی تا شروع فصل نقل و انتقالات باقی مانده است، تعدادی از بازیکنان که فرصت کمی بر

طرفداری/ سرمربی استقلال نگران وضعیت نقل و انتقالاتی این باشگاه استبا تاکید ساپینتو تا شروع فصل نقل و انتقالات هیچ بازیکنی حق ندارد حرف از جدایی بزند.در شرایطی که هنوز زمان زیادی تا شروع فصل نقل و انتقالات باقی مانده است، تعدادی از بازیکنان که فرصت کمی برای بازی کردن پیدا کرده اند، قصد جدایی از این تیم را دارند.در این بین اما هم اکنون پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته است و مشخص نیست باشگاه بتواند تا شروع نقل و انتقالات زمستانی پنجره این تیم را باز کند، به همین دلیل هم ساپینتو به بازیکنان تیمش اعلام کرده در شرایط فعلی هیچ بازیکنی حق ندارد حرف از جدایی بزند.ساپینتو به شدت نگران وضعیت تیمش در فصل نقل و انتقالات است و مشخص نیست آیا آبی ها بتوانند فعالیتی در پنجره زمستانی داشته باشند یا نه.
بازنشر از : آخرین خبر