کشتی گیر خوزستانی جزو ۵ کشتی گیر برتر جهان کشتی فرنگی ورزش خوزستان اتحادیه جهانی کشتی اهواز- اتحادیه جهانی کشتی،

1401\09\30 22:37:24


کشتی گیر خوزستانی جزو ۵ کشتی گیر برتر جهان

اهواز- اتحادیه جهانی کشتی، اسامی پنج فرنگی کار برتر جهان را برای کسب عنوان ستاره سال ۲۰۲۲ جهان معرفی کرد که کشتی گیر خوزستانی در این فهرست حضور دارد.

اتحادیه جهانی کشتی اسامی پنج فرنگی کار برتر جهان برای کسب عنوان ستاره سال ۲۰۲۲ جهان را معرفی کرد که «سید دانیال سهرابی» فرنگی کار جوان ایران از خوزستان که چندی پیش در رقابت‌های زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان به مدال طلای جهان در وزن ۶۷ کیلوگرم رسید، در این فهرست حضور دارد.

اسامی پنج نامزد دریافت عنوان ستاره کشتی فرنگی جهان در سال ۲۰۲۲ شامل ادموند نازاریان (ارمنستان)، سید دانیال سهرابی (ایران)، نیهاد گولوزاد (جمهوری آذربایجان)، فاتیح بوزکورت (ترکیه) و تورپال بیسلطانوف (دانمارک) است.

در روزهای پایانی سال ۲۰۲۲، اتحادیه جهانی این روزها در حال معرفی تعدادی از برترین‌های کشتی جهان در بخش‌های مختلف است.


بازنشر از : مهر

کشتی فرنگی

ورزش خوزستان

اتحادیه جهانی کشتی

اهواز- اتحادیه جهانی کشتی، اسامی پنج فرنگی کار برتر جهان را برای کسب عنوان ستاره سال ۲۰۲۲ جهان معرفی کرد که کشتی گیر خوزستانی در این فهرست حضور دارد.


چراغ استخری و چراغ مگنتی