گل‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایسنا/ هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران، دوشنبه و سه شنبه (۲۸ و ۲۹ آذر ) با برگزاری هشت دیدار به پایان رسید . در این ویدئو گل‌های هفته

1401\09\30 17:11:46


گل‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال

ایسنا/ هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران، دوشنبه و سه شنبه (۲۸ و ۲۹ آذر ) با برگزاری هشت دیدار به پایان رسید . در این ویدئو گل‌های هفته دوازدهم از بیست و دومین دوره لیگ برتر (جام خلیج فارس) را مشاهده خواهید کرد.

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران، دوشنبه و سه شنبه (۲۸ و ۲۹ آذر ) با برگزاری هشت دیدار به پایان رسید .

در این ویدئو گل‌های هفته دوازدهم از بیست و دومین دوره لیگ برتر (جام خلیج فارس) را مشاهده خواهید کرد.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران، دوشنبه و سه شنبه (۲۸ و ۲۹ آذر ) با برگزاری هشت دیدار به پایان رسید . در این ویدئو گل‌های هفته دوازدهم از بیست و دومین دوره لیگ برتر (جام خلیج فارس) را مشاهده خواهید کرد.