آخرین خبرها از هوش مصنوعی هوش مصنوعی chatgpt OpenAI نتایج یک مطالعه که به تازگی صورت گرفته است نشان می‌دهد تشخیص تکالیف امتحانی که با کمک هوش مصنوعی انجام و به معلمان و اساتید ارائه شده‌اند، تقر


خبرهای مرتبط با هوش مصنوعی